ATeist SVerige Förening (ATSV) är en partipolitiskt och religiöst obunden sekulär och ideell förening som arbetar för att ateister skall ha samma fri- och rättigheter som övriga uttalade grupper enligt svensk lag.

Vi välkomnar alla oavsett kön, kulturell bakgrund, politisk åskådning eller sexuell läggning. Det som förenar oss ateister är en gemensam avsaknad av tro på några gudar, högre makter samt religiös tillhörighet.