Condemn the Pakistani persecutions of atheists

Atheist Sweden as well as Atheist Sweden Association condemn the persecution by the Pakistani government of atheists, agnostics, non-religious and free-thinkers. The Pakistani government tries to systematically suppress all forms of dissent and urges for protection put forth by these groups. Through censorship in social media and imprisonment of eminent members of Atheist & Agnostic Alliance Pakistan AAAP the Pakistani government is striking hard against the non-religious. The murders of atheists committed by religious extremists is escalating in Pakistan and the persecution by the Pakistani government legitimizes the actions done by the extremists. The protection of the life of atheists is removed in Pakistan today. On numerous occasions the Swedish Government have shown disinterest in protecting the asylum-seeking atheists. Sweden now has a chance to show improvement; condemn the persecution of atheists, agnostics, non-religious and free-thinkers by the Pakistani government.

Atheist Sweden

ATSV – Atheist Sweden Association

Fördöm Pakistans förföljelse av ateister

Ateist Sverige samt Ateist Sverige Förening (ATSV) fördömer den Pakistanska regeringens förföljelse av ateister, agnostiker, icke-religiösa samt fritänkare. Pakistans regering försöker systematiskt tysta all form av kritik och vädjan om skydd framförd av dessa grupper. Genom censur på sociala medier och fängslandet av framstående medlemmar i Atheist & Agnostic Alliance Pakistan (AAAP) slår Pakistans regering hårt mot icke-religiösa. Morden på ateister utförda av religiösa extremister har eskalerat i Pakistan och den Pakistanska regeringens systematiska förföljelse av icke-religiösa legitimerar extremisternas handlingar. Skyddet för ateisters liv är borttaget i Pakistan idag. Sveriges regering har flertalet gånger visat en ovilja att skydda asylsökande ateister. Sverige har nu en chans att visa bättring; fördöm Pakistans förföljelse av ateister, agnostiker, icke-religiösa samt fritänkare.

Ateist Sverige

ATSV – Ateist Sverige Förening