Syfte

ATSV:s Syfte

Ateist Sverige Förening skall verka för att ateister ska ha lika fri- och rättigheter som andra uttalade grupper i svensk lag. Genom opinionsbildning och stöd åt ateister samt vara en grundläggande del i en plattform för ateister skall ATSV stärka ateisters rätt i samhället.

Vi välkomnar alla oavsett kön, kulturell bakgrund, politisk åskådning eller sexuell läggning. Det som förenar oss ateister är en gemensam avsaknad av tro på några gudar, högre makter samt religiös tillhörighet.

Kunskapsspridning om diskriminering mot ateister och inskränkningar på vårt sekulära samhälle är också en viktig del i ATSV:s arbete.

Ateist Sverige Förenings styrelse – 2017-03-04