Vision

ATSV:s Vision

Ateist Sverige Förening vill ha ett sekulärt samhälle där rätten och valet att frånsäga sig sin trostillhörighet, utan att bli diskriminerad eller hetsad mot, är lika självklar som dess motpol.

Ateister skall uppbära samma värdighet, i enlighet med de mänskliga rättigheterna, som människor med en trostillhörighet och skall behandlas lika.

Vi vill ha ett sekulärt samhälle där ateisters fri- och rättigheter har samma giltighet som trostillhöriga människors fri- och rättigheter.

Ateist Sverige Förenings styrelse – 2017-03-04