Bright


Bright är en fristående humanistisk tidskrift som debatterar religion, sekularitet, yttrandefrihet och politik. Tidningen drivs som ett ideellt projekt och görs av skribenter från bloggar, nätverk och föreningar som på olika sätt, och i vid bemärkelse, bildar opinion mot religiöst förtryck och vidskepelse. Bright är politiskt obunden.